Ładowanie…

TECHNIKA

Obsługa nieruchomości

Inwentaryzacje Architektoniczno-Budowlane

Dokumentacje inwentaryzacyjne wykonujemy na terenie całego kraju.

Rodzaje inwentaryzacji:
– Inwentaryzacje budowlane oraz architektoniczne wszystkich typów budynków
– Sporządzenie projektu podziału nieruchomości budynku
– Inwentaryzacje dla wyodrębnienia lokali (zaświadczenia o samodzielności lokali)
– Dokumentacje nowych budynków
– Inwentaryzacje wielobranżowe (elektryka, wodk.-kan., p.poż., gaz, C.O.)
– Inwentaryzacje dla planu P.Poż.
– Inwentaryzacje dla celów podatkowych
– Dokumentacje powykonawcze obiektów

Kompleksowa Obsługa Nieruchomości

– Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, użytkowymi i przemysłowymi
– Opinie, Ekspertyzy, analizy dotyczące rynku nieruchomości
– Techniczne doradztwo w procesie zbycia lub wynajmu nieruchomości
– Doradztwo inwestycyjne dotyczące nieruchomości
– Patronat nad nieruchomością podczas dłuższej nieobecności właściciela
– Doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania nieruchomości

Usługi Techniczne Cad

Przerysowujemy dokumentacje oraz szkice elektryczne mechaniczne, budowlane itp.
Po wykonaniu usługi otrzymują Państwo wersję w pliku roboczym dwg, pdf lub w wersji papierowej – na życzenie klienta

Projekty, Kosztorysy, Przeglądy budynków

– Kosztorysy inwestorskie
– Kosztorysy ofertowe
– Kosztorysy powykonawcze
–Projektowanie ogrodów, parków, placów zabaw
– Projektowanie zmian sposobu użytkowania lokalu-budynku
– Projektowanie termomodernizacji
– Kompleksowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych

Obsługa przedsiębiorstw, Zarządców Nieruchomości, Wspólnot mieszkaniowych

– Rozbiórka małych budowli, konstrukcji stalowych,
– Przygotowanie działki do prac budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
– Obsługa wspólnot mieszkaniowych/Zarządców nieruchomości (remonty pomieszczeń wspólnych, zabezpieczenie pustych lokali, remont pustostanów, opróżnianie lokali, mała architektura)
– Metaloplastyka (okratowanie stolarki, podjazdy, zadaszenia)
– Ławki stalowe na zamówienie
– Wycinka drzew, krzewów, traw