Ładowanie…

TECHNIKA

Obsługa nieruchomości

Inwentaryzacje Architektoniczno-Budowlane

Dokumentacje inwentaryzacyjne wykonujemy na terenie całego kraju.

Rodzaje inwentaryzacji:
– Inwentaryzacje budowlane oraz architektoniczne wszystkich typów budynków
– Sporządzenie projektu podziału nieruchomości budynku
– Inwentaryzacje dla wyodrębnienia lokali (zaświadczenia o samodzielności lokali)
– Dokumentacje nowych budynków
– Inwentaryzacje wielobranżowe (elektryka, wodk.-kan., p.poż., gaz, C.O.)
– Inwentaryzacje dla planu P.Poż.
– Inwentaryzacje dla celów podatkowych
– Dokumentacje powykonawcze obiektów

Doradztwo i Zarządzanie Nieruchomościami

– Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, użytkowymi i przemysłowymi
– Opinie, Ekspertyzy, analizy dotyczące rynku nieruchomości
– Techniczne doradztwo w procesie zbycia lub wynajmu nieruchomości
– Doradztwo inwestycyjne dotyczące nieruchomości
– Patronat nad nieruchomością podczas dłuższej nieobecności właściciela
– Doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania nieruchomości

Wycena Maszyn i Urządzeń

  • specjalistycznej aparatury,
  • aparatury ogólnego zastosowania,
  • urządzeń technicznych,
  • środków transportowych,
  • środków medycznych,
  • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia.

Przeglądy w Budynkach, Projekty

– Kosztorysy budowlane
– Przeglądy szczelności instalacji gazowej
– Przeglądy elektryczne
– Projektowanie ogrodów, parków, placów zabaw
– Projektowanie zmian sposobu użytkowania lokalu-budynku
– Projektowanie termomodernizacji budynków

Obsługa Nieruchomości

– Przygotowanie działki do prac budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
– Obsługa wspólnot mieszkaniowych/Zarządców nieruchomości (remonty pomieszczeń wspólnych, zabezpieczenie pustych lokali, remont pustostanów, opróżnianie lokali, mała architektura)
– Wycinka drzew, krzewów